Pastoraal Centrum Saron Facebook   0541 - 353505

Woonbegeleiding

Beschermd Wonen

Saron biedt Beschermd Wonen (ook wel Begeleid Wonen) aan in diverse huizen. Deze woonbegeleiding is 24 uurs zorg. Dat houdt in dat er altijd op planbare en on planbare momenten aanspraak gemaakt kan worden op zorg en er sprake is van zorg in de nabijheid die toezicht biedt.
De woonbegeleiding kan plaats vinden op het terrein van Saron (intramuraal, voortdurend toezicht), in de begeleid woonhuizen waar gezamenlijk wordt gewoond (dagelijkse begeleiding die langs komt) en ook is er mogelijkheid van woonbegeleiding aan huis (ambulant).
Welke vorm van woonbegeleiding het best bij je past, heeft vooral te maken met de zorg die je nodig hebt. Naast het beschermd wonen biedt Saron ook dagbesteding aan en is het mogelijk om begeleide programma onderdelen vanuit het pastoraal centrum te bezoeken. De insteek is dat er minimaal 5 dagdelen per week sprake is van een zinvolle daginvulling naast het begeleid wonen. Doorgaans is dit dagbesteding, maar het kan bijvoorbeeld ook studie of werk zijn.
De kosten
De woonbegeleiding van Saron kan vanuit ZIN zorg worden aangeboden via de gemeente Enschede die Saron erkend als zorgaanbieder en onze zorg toetst. Ook is het mogelijk om vanuit PGB (WLZ of WMO) de zorg zelf met ons overeen te komen en in te kopen.

Op de site van Saron Begeleid Wonen kan je alle informatie verder lezen over deze Woonzorg:
Website Woonbegeleiding

WordPress Video Lightbox Plugin