Pastoraal Centrum Saron Facebook   0541 - 353505

Werkwijze

Werkwijze van Saron

Saron biedt zorg aan vanuit diverse Zorgarrangementen (Kijk verder onder Zorgaanbod). Deze zorg varieert van komen voor enkel Rust en Bezinning, tot het volgen van een Therapeutisch traject met dagprogramma. Daarnaast biedt Saron ook langdurige zorg aan, begeleid of beschermd wonen.

Saron werkt methodisch en volgens een zorgplan waar onder andere de overeengekomen doelen in staan. Het Zorgplan wordt tijdens een intake gesprek opgemaakt.

Als er sprake is van zorg wat betaald wordt vanuit een PGB biedt Saron begeleiding en ondersteuning. Uit een PGB mag geen behandeling of pastorale zorg betaald worden. Dat betekent overigens niet dat de zorg die betaald wordt vanuit de WMO/WLZ niet identiteitsgebonden mag zijn.

Pastoraal en therapeutisch

De zorg van Saron, kenmerkt zich door pastoraal-therapeutische zorg. Maar wat is dat eigenlijk?

Het pastorale element heeft alles met het christelijk geloof te maken. Wij geloven dat God de mens heeft geschapen en dat Hij de Levensbron is die de mens door Jezus Christus leven, hoop, richting en bestemming geeft. We leven tegelijkertijd ook in een gebroken wereld waar het lijden niemand voorbij gaat. Met pastorale zorg willen we hulpvragers helpen om in relatie met hun Schepper te staan. Daarin geloven wij dat het volgen van bijbelse principes, herstel bevorderd en ook dat op geestelijk niveau de Heilige Geest in een klimaat van gebed en aanbidding, mensen wil troosten en genezen.

Het <>therahET tipeutische aspect in onze zorg houdt in dat wij gefaseerd aan problematiek werken. We begeleiden of behandelen niet ‘zomaar’ iets, maar werken doelgericht aan hulpvragen aan de hand van zorgplannen. Onze therapeuten en begeleiders zijn allemaal geschoolde mensen die sociaal vaardig zijn en kennis hebben van psychologie en methodiekkennis. Ook werken wij samen met de GGZ.

Wij zien dat zowel het pastorale als therapeutische goed gecombineerd kan worden en er zo aandacht is voor de totale mens.

WordPress Video Lightbox Plugin