Pastoraal Centrum Saron Facebook   0541 - 353505

Onze basis

Onze basis

Saron is een interkerkelijke organisatie en wil op een blijmoedige wijze het evangelie, zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft laten zien, uitdragen. De activiteiten zijn gebaseerd op Bijbelse waarden als dienstbaarheid, verantwoordelijkheid, liefde en respect jegens de naaste.

Medewerkers hebben het geloof en overtuiging dat de Heilige Geest mensen tot herstel kan leiden. Dat betekent ook dat medewerkers zowel op het werk als in hun persoonlijk leven, zich laten leiden door de liefde van God.

De grondslag van Saron ligt in de Bijbel als Gods Woord. Jezus Christus is de centrale Persoon die door zijn verzoenend lijden en sterven en opstanding uit de dood de weg heeft geopend tot Gods vaderhart en ons voor nu en na de dood het leven geeft in Zijn nabijheid geeft.

Op Saron is iedereen welkom, ongeacht geloof of kerkelijke achtergrond. Wel wordt gevraagd de identiteit van de organisatie te respecteren.

WordPress Video Lightbox Plugin