Pastoraal Centrum Saron Facebook   0541 - 353505

Keurmerken

Kwaliteit

Saron is altijd bezig om kwalitatief de beste zorg te leveren en is voortdurend in ontwikkeling om hier ook naar te streven. Een onafhankelijke (en anonieme) toetsing naar cliënttevredenheid , laat zien dat de bewoners van Saron op de vraag: “Kan Saron aanbevelen bij anderen”, het cijfer van een 8,9 krijgt. Op de site: www.ikzoekchristelijkehulp.nl staan de reviews er ervaringen die cliënten hebben ingevuld naar aanleiding van een bezoek aan Saron. Deze ervaringen staan doorgaans ook nog op papier en kunnen ook door ikzoekchristelijkezorg opgevraagd worden, zodat de onafhankelijkheid van deze reviews gewaarborgd wordt.

Saron wordt onafhankelijk getoetst door verschillende auditoren. De instelling draagt inmiddels diverse keurmerken:Christelijk Keurmerk

Dit keurmerk wordt uitgegeven door de stichting “Ik zoek christelijke hulp”, en kan alleen afgegeven worden bij een erkend keurmerk (zoals onderstaand NEN-EN-15524) en ziet ook toe op de wijze hoe de christelijke identiteit met respect wordt vormgegeven binnen hulpverlening op alle niveaus. Christelijk Keurmerk toetst voortdurend de ervaringen van onze cliënten.
 
NEN-EN-15224

Dit keurmerk, gebaseerd op de ISO-9001 voor de Healthcare, toetst de zorg op een breed scala van kerncriteria, zoals het verlenen van correcte zorg, effectiviteit en efficiency, zorg gebaseerd op bewijs of kennis, de cliënt staat centraal, integriteit en betrokkenheid vanuit de hulpverlening. Saron draagt met trotst dit landelijk erkende keurmerk.
Keurmerk Toegankelijkheid Gehandicapten

Bij dit keurmerk wordt in het bijzonder gekeken naar de ‘mobiliteit’ binnen de organisatie. Je moet dan denken aan mensen die rolstoelafhankelijk zijn of op een andere manier slecht ter been zijn. Dit keurmerk geeft aan dat Saron goed ´bereikbaar´ is voor mensen die hier mee te maken hebben.
Gedragscode Beschermd Wonen Enschede

Het CIMOT (verwijzer) verwijst alleen toekomstige cliënten door, als de kwaliteit van Saron op orde is. Op basis van dit keurmerk “Gedragscode Beschermd Wonen” kan Saron ook subsidie ontvangen voor het leveren van zorg. Daarom wordt op meerdere punten de zorg van Saron onafhankelijk getoetst. Er wordt gekeken of de bewoner centraal staat, en of veiligheid, gelijkwaardigheid, geborgenheid en stabiliteit de basis vormen voor het beschermde wonen.
De auditor gaf aan dat het hem opviel dat hij voortdurend deze feedback terugkreeg van cliënten waar hij mij sprak: “Op Saron staat de hulpverlener naast mij en heeft hij of zij respect en liefde voor mij!


WordPress Video Lightbox Plugin