Pastoraal Centrum Saron Facebook   0541 - 353505

Herstel

Herstel Arrangement

Het Herstel Arrangement (HA) is speciaal voor mensen die totale rust nodig hebben. Saron is voor deze mensen een echt herstellingsoord. Even uit de thuissituatie weg en geen verplichtingen. We zullen we niet aan je vragen of je wilt meehelpen in het praktisch werk, corveetaken of het doorlopen van een dagprogramma. Je krijgt een eigen kamer en eet mee in onze eetzaal. Mensen die een herstelarrangement volgen hebben hulpvragen op het gebied van lichamelijk herstel, herstel van een burnout of overspannenheid.

Het zorgaanbod binnen een herstelarrangement

KTB110919SARON-05Bij een herstelarrangement gaat het zoals gezegd er vooral om om tot rust te komen. Er zijn weinig verplichte onderdelen. Wel bieden we je een keer per week een begeleidingsgesprek aan. De begeleider heeft een klankbordfunctie en wil graag naast je staan en luisteren naar wat jou bezighoudt. Daarnaast heb je de vrijheid om deel te nemen aan het dagprogramma, maar dit is dus niet verplicht. Het dagprogramma bestaat uit onder meer uit sociale vaardigheidstraining en het opbouw/studieprogramma, creativiteit en zwemmen. Daarnaast is er praktisch werk en corvee dagsluitingen en natuurlijk de koffie- en theepauzes en de drie maaltijden. Aan jou de keus om hier wel of niet aan deel te nemen: niets moet, alles mag.

Een herstelarrangement kan behoorlijk verschillen in lengte: soms blijft iemand maar een paar dagen, maar soms ook meerdere weken. De maximale periode is 3 maanden. De dagen voor aankomst en vertrek zijn maandag en/of vrijdag.

De kosten
De zorg op Saron wordt op verschillende manier betaald, dit kan uit diaconale bronnen, particuliere middelen, maar ook via bijv. de zorgverzekeraar of via de WMO/WLZ. Als zorg betaald wordt uit de WLZ/WMO is de zorg gericht op begeleiding en niet op behandeling. Meer informatie over vindt je op de tarieflijst Daar is ook te zien wat deze zorg precies kost.

Wil je je aanmelden voor een herstelarrangement?

Om je aan te melden voor een HA bel je naar Saron (0541-353505). Je geeft bij de receptie aan dat je graag een herstelarragement zou willen boeken. Je wordt dan nog dezelfde dag (tijdens werkdagen) teruggebeld teruggebeld door een begeleider.

De begeleider zal met je in gesprek gaan om te horen wat je voor zorg nodig hebt en of een herstelarrangement bij je past. Als dat zo is, dan zorgt de begeleider er voor dat je bij de receptie ingeboekt wordt als herstelgast. De receptie zal enkele gegevens van je vragen en een kamer voor je inplannen voor de periode dat je gaat komen. We starten meestal met een periode van twee weken, om elkaar te leren kennen. In de eerste week kan dit eventueel al worden omgezet in een langere periode.

WordPress Video Lightbox Plugin