Pastoraal Centrum Saron Facebook   0541 - 353505

Doneren

Help ons mensen helpen!

Het zal ongetwijfeld bekend zijn, dat in ons land de geestelijke nood aan het toenemen is. Aan de ene kant komt dat door de toenemende individualisering en maatschappelijke druk. Daarnaast zijn er niet altijd maatschappelijke financiële middelen voor handen om de benodigde zorg te betalen. Saron is van mening dat elke hulpvrager in principe in aanmerking moet kunnen komen voor zorg. Financiën mogen volgens ons nooit de reden zijn om zorg niet aan te kunnen bieden, wanneer dit niet elders voor handen is of gefinancierd kan worden.

Om die reden heeft het centrum een steunfonds bij de ANBI-erkende stichting ‘Vrienden van Saron’. U kunt donateur worden van deze stichting of eenmalig een gift schenken.

Vul het digitale formulier in op de Homepagina www.vriendenvansaron.nl

Wij garanderen u dat elk geschonken bedrag voor de volle 100% ten gunste komt van onze christelijke zorg.

WordPress Video Lightbox Plugin