Pastoraal Centrum Saron Facebook   0541 - 353505

Doelgroep en uitsluitingscriteria

Wie we kunnen helpen?

Hieronder beschrijven wij onze doelgroep en zijn we ook eerlijk over welke mensen we niet kunnen helpen.

Doelgroep:

Onze doelgroep richt ons op mensen met psychosociale en randpsychiatrische problematiek. Onze doelgroep bestaat uit zelfredzame mensen van 18 jaar en ouder uit Nederland en geregeld ook uit België (Vlaanderen). Onze doelgroep kan bij ons terecht voor hulp en ondersteuning bij o.a. de volgende problemen:

– Depressiviteit

– Burn-out

– Relatieproblemen

– Traumaverwerking

– Isolementsproblemen en eenzaamheid

– Geloofs- en zingevingsvragen

– Sexuele problematiek en verslaving

– Communicatieproblemen

– Moeite met dagritme en discipline
gst- hET tien paniekklachten

Wij bieden vanuit ons herstellingsoord tijdelijke pastoraal therapeutische zorg. Dit aanbod wordt vertaald in diverse arrangementen.

Langdurige zorg kan ook, dan spreken we over Beschermd Wonen. Meer informatie over de Woonbegeleiding van Saron is te vinden op deze website: www.saronbegeleidwonen.nl

Uitsluitingscriteria

Saron wil op verantwoorde wijze deskundige en professionele zorg bieden binnen onze mogelijkheden. Daarom zijn we genoodzaakt om bepaalde uitsluitingscriteria te hanteren:

– Mensen met een alcohol- en/of drugsverslaving die daardoor geregeld onder invloed zijn.

– Mensen met ernstige psychiatrische problematiek

– Mensen die suïcidaal gedrag vertonen.

– Mensen die onveilig zijn voor de groep vanwege bijvoorbeeld agressief of seksueel ongewenst gedrag.

– Mensen die verminderd zelfredzaam zijn door bijvoorbeeld dementie of verstandelijke beperking.

– Mensen die zorg nodig hebben onder de noemer ‘voorbehouden handelingen’.

(Dit zijn medische handelingen die onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van een patiënt met zich meebrengen als ze door een ondeskundige worden uitgevoerd.)

Zorg alleen voor christenen?

Alhoewel Saron zorg levert vanuit een christelijke identiteit, staat de instelling open voor alle hulp vragende mensen met andere achtergronden. Op Saron discrimineren wij niemand op basis van uiterlijk, etniciteit, geaardheid, geloof en levensbeschouwing, sekse, enz. Dit zal bij de toelatingscriteria geen rol spelen. Saron is wel helder richting hulpvragers, over het feit dat de christelijke identiteit een belangrijke rol speelt in het therapeutisch klimaat, en dit ook gerespecteerd dient te worden.

WordPress Video Lightbox Plugin