Pastoraal Centrum Saron Facebook   0541 - 353505

De zorg van Saron, kenmerkt zich door pastoraal therapeutische zorg. Maar wat is dat eigenlijk?

Pastoraal:

Wij geloven dat God de mens heeft geschapen en dat Hij de levensbron is die het leven geeft. Hij kent en doorgrondt de mens als geen ander. Wij geloven en ervaren dat God door zijn principes de mens hoop, doel, vervulling, genezing en bevrijding wil geven. Jezus Christus is de Zoon van God, die het Vaderhart van God heeft geopenbaard en de schuld en de vloek van de zonde heeft gedragen aan het kruis en de dood heeft overwonnen.
Een ieder die dit persoonlijk accepteert mag weer in een herstelde relatie staan met God de Vader en door de Heilige Geest, de Geest van God troost vinden voor zijn of haar leven. ‘De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen’, (Jesaja 61; 1,2a) Vanuit de principes van de Bijbel, het woord van God en in de kracht van de Heilige Geest bieden wij pastorale hulp aan. Kernwoorden hierbij zijn ook: gebedspastoraat (voor genezing en bevrijding), lofprijzing en aanbidding, Bijbelstudie, onvoorwaardelijke liefde en acceptatie van de mens, en gelijkwaardigheid.

Therapeutisch:

Het Pastoraal Centrum Saron werkt ook therapeutisch aan problematiek. Dat houdt in dat wij gefaseerd aan problematiek werken. We begeleiden of behandelen niet ‘zomaar’ iets, maar werken doelgericht aan hulpvragen aan de hand van zorgplannen. Onze therapeuten en begeleiders zijn allemaal geschoolde mensen die sociaal vaardig zijn en kennis hebben van psychologie en methodiekkennis. Ook werken wij samen met GGZ en is er een diagnostisch team aan Saron verbonden met o.a. een psychiater en klinisch pedagoog.

Wij geloven dat zowel het pastorale als therapeutische goed gecombineerd kan worden en dat er op deze wijze professioneel gewerkt wordt.