Pastoraal Centrum Saron Facebook   0541 - 353505

Tarieven

In dit overzicht proberen we helderheid te geven over de kosten voor de zorg op Saron en de verschillende manier waarop dit vergoed kan worden.

Zorgverzekering

Door diverse zorgverzekeraars (onder andere VGZ en Pro Life) wordt de zorg die Saron biedt (gedeeltelijk) vergoedt op basis van de aanvullende polis. Saron staat bij zorgverzekeraars die Saron vergoeden, bekend als Herstellingsoord. Het is daarom verstandig om navraag te doen of Saron ook door je zorgverzekeraar als herstellingsoord wordt beschouwd. Saron wordt niet vergoed vanuit de Basisverzekering. Soms zullen zorgverzekeraars u vertellen dat een herstellingsoord vanuit de Basisverzekering vergoed kan worden. Dit is echter voor Saron NIET het geval, daar dit alleen voor Herstellingsoorden geldt die geregistreerd staan als GGZ-Herstellingsoord. Daar vallen wij niet onder. Om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding vanuit de zorgverzekering is het van belang om geen premie-achterstand te hebben en een verwijzing te krijgen van de huisarts.

PGB-financiering

Het is mogelijk dat je zorg inkoopt met een Persoonsgebonden budget. Wij helpen je graag bij het aanvragen van een PGB. Echter niet iedereen komt voor een PGB in aanmerking. Hieraan zijn bepaalde criteria verbonden. Aan de hand van een inkoopschema wordt bepaald welke zorg je wil inkopen en welke zorg de instelling moet aanbieden. Vanuit een PGB mag wettelijk niet alles worden ingekocht. Zo is het niet toegestaan dat er therapie of behandeling inkocht wordt. Job coaching, eten en de huur van een kamer mogen ook niet vanuit het PGB betaald worden. PGB Zorg die je inkoopt, wordt vooraf getoetst door gemeente/Zorgkantoor en de SVB

Subsidie Beschermd Wonen

Als het CIMOT je indiceert en verwijst naar Saron, kan er beschermd of begeleid wonen door Saron worden aangeboden. Saron krijgt dan subsidie voor je zorg. Ook is het mogelijk om via een maatwerkregeling vanuit de gemeente Losser, zorg te ontvangen.

Particuliere middelen, kerk en steunfonds

Er zijn mensen die hun zorg op Saron zelf betalen. Wanneer dat niet lukt, kan Saron samen met iemand kijken in hoeverre zijn/haar kerk of gemeente financieel kan bijdragen vanuit bijvoorbeeld de diaconie. Wij zijn bereid hierbij te helpen. Soms lukt ook dat niet. Voor het Time Out Arrangement, Overbruggingsarrangement en het Pastorale Zorg Arrangement is er dan de mogelijkheid om in samenwerking met Stichting ‘Vrienden van Saron’ gebruik te maken van het steunfonds (zie helemaal onderaan)

Bijzondere Bijstand

Als je een inkomen heeft rond het bijstandsniveau, is het bij sommige burgerlijke gemeenten mogelijk om met betrekking tot zorgkosten een beroep te doen op de Wet Bijzondere Bijstand (WBB).

Bekijk hier de tarieven.

Omschrijving Toelichting Prijs Per
Subsidie Beschermd Wonen modulair Zorg Module “Zorg & Ondersteuning” Basisbegeleiding groep (dagbesteding of groepsactiviteit) € 46,80 dagdeel
Begeleiding individueel € 47,55 uur
Begeleiding zelfzorg € 38,50 uur
Zorg Module “Nabijheid” Bereikbaarheid € 27,05 etmaal
Oproepbaarheid € 45,00 etmaal
Deels aanwezigheid € 63,00 etmaal
24-uurs aanwezigheid € 90,00 etmaal
PGB Tarieven
WMO maatwerkvoorziening
/ WLZ
(*Max tarieven kunnen per gemeente afwijken)
Begeleiding individueel: Toezicht Zorg A (0,3 uur a 36,-) € 10,80 etmaal
Begeleiding individueel: Toezicht Zorg B (1,25 uur a 36,-) € 45,00 etmaal
Begeleiding individueel: Toezicht Zorg C (1,75 uur a 36,-) € 63,00 etmaal
Ondersteuning Zelfstandig Leven € 40,01 uur
Ondersteuning Maatschappelijke deelname € 34,99 dagdeel
Begeleiding individueel € 36,00 uur
Begeleiding Groep (dagbesteding) € 45,95 dagdeel
Huishoudelijke verzorging € 19,35 uur
Tijdelijk verblijf € 102,- dag
Reiskosten hulpverlener € 0,36 kilometer
Persoonlijke verzorging (medicatie-begeleiding) € 27,40 uur

Huur / energie /eigen bijdrage

(Bescherm wonen en
dagbesteding)

BW zorgverlening, particulier tarief (excl. huur, GWL, maaltijdbijdrage, incl. 5 dagdelen dagbesteding)  € 143,70 maand
Dagbesteding particulier tarief € 7,50 dagdeel

Huur zit-slaapkamer BW ’t Keerpunt

(dit tarief is gebaseerd op het aantal m2 per kamer)

€ 237,00 maand
€ 278,00 maand
€ 323,00 maand
€ 393,00 maand
Huur zelfstandig wonen (buit terrein zorginstelling, tarief afhankelijk van lociatie) N.O.T.K. maand
Huur zit-slaapkamer BW Lechaim € 285,00 maand
Huur zit-slaapkamer BW Fides Spes Caritas € 285,00 maand
Huur zorgstudio Moria € 430,00 maand
Huur zorgstudio Shalom € 567,00 maand
Huur zorgappartement Shalom € 714,50 maand
Maaltijdbijdrage verzorgd groepswonen (Eetzaal) € 217,00 maand

Gas, water, licht, internet*, bijdrage
(*alleen van toepassing voor Lechaim)

€ 90,00 maand
Pastorale Zorg Arrangement Bij vergoeding zorgverzekeraar € 558,60 week
Bij geen vergoeding: max. eigen bijdrage / voorschot (met regeling steunfonds) € 287,35 week
Herstel Arrangement Bij vergoeding zorgverzekeraar € 79,80 dag
PGB WLZ / WMO (zonder beroep op steunfonds) € 102,00 dag
Time-out Arrangement
(voor WMO / WLZ-zorg: zie boven)
Bij vergoeding zorgverzekeraar € 79,80 dag
Bij geen vergoeding: max. eigen bijdrage / voorschot (met regeling steunfonds) € 41,05 dag
Rust & Bezinning Arrangement

(Kinderen onder begeleiding van
ouders / verzorgers)

Per dag (incl. avondmaaltijd / ontbijt) € 50,50 dag
Kinderen tot 1 jaar gratis n.v.t.
Kinderen van 1 tot en met 6 jaar € 19,85 dag
Kinderen van 6 tot en met 11 jaar € 24,20 dag
Kinderen van 12 tot en met 16 jaar € 29,60 dag

Feest Arrangement

Per dag € 59,15 dag
Geen verblijf op Saron, wel dagprogramma € 32,35 dag
Gasten woonbegeleiding
Per overnachting (incl. avondmaaltijd / ontbijt) € 29,60 dag

Familie van overige gasten

Op kamer gast (incl. avondmaaltijd / ontbijt) € 29,60 dag
Op aparte kamer (incl. avondmaaltijd / ontbijt) € 40,30 dag
Gesprekken Intake gesprek € 41,75 keer
Ambulant gesprek € 43,00 uur
Opbouw / SoVa-training
In groepsverband € 7,50 keer

‘Vrienden van Saron’

Bij Saron is het uitgangspunt dat het bieden van zorg vóór financiën gaat. Met dit principe voor ogen beheert Stichting ‘Vrienden van Saron’ een steunfonds, waaruit zorg betaald kan worden wanneer er echt geen andere financieringsmogelijkheden aanwezig zijn. Als u een beroep op het steunfonds wilt doen, zal eerst uw financiële situatie onderzocht (moeten) worden. Heb je interesse en wil je meer weten of zelf ook zorg op Saron gaan ontvangen? Bel ons via 0541-353505 of stuur een mailtje naar info@saron.net