Pastoraal Centrum Saron Facebook   0541 - 353505

Tarieven

Tarieven

In dit overzicht proberen we helderheid te geven over de kosten voor de zorg op Saron en de verschillende manier waarop dit vergoed kan worden.

Zorgverzekering

Door diverse zorgverzekeraars (onder andere VGZ en Pro Life) wordt de zorg die Saron biedt (gedeeltelijk) vergoedt op basis van de aanvullende polis. Saron staat bij zorgverzekeraars die Saron vergoeden, bekend als Herstellingsoord. Het is daarom verstandig om navraag te doen of Saron ook door je zorgverzekeraar als herstellingsoord wordt beschouwd. Saron wordt niet vergoed vanuit de Basisverzekering. Soms zullen zorgverzekeraars u vertellen dat een herstellingsoord vanuit de Basisverzekering vergoed kan worden. Dit is echter voor Saron NIET het geval, daar dit alleen voor Herstellingsoorden geldt die geregistreerd staan als GGZ-Herstellingsoord. Daar vallen wij niet onder. Om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding vanuit de zorgverzekering is het van belang om geen premie-achterstand te hebben en een verwijzing te krijgen van de huisarts.

PGB-financiering

Het is mogelijk dat je zorg inkoopt met een Persoonsgebonden budget. Wij helpen je graag bij het aanvragen van een PGB. Echter niet iedereen komt voor een PGB in aanmerking. Hieraan zijn bepaalde criteria verbonden. Aan de hand van een inkoopschema wordt bepaald welke zorg je wil inkopen en welke zorg de instelling moet aanbieden. Vanuit een PGB mag wettelijk niet alles worden ingekocht. Zo is het niet toegestaan dat er therapie of behandeling inkocht wordt. Job coaching, eten en de huur van een kamer mogen ook niet vanuit het PGB betaald worden. PGB Zorg die je inkoopt, wordt vooraf getoetst door gemeente/Zorgkantoor en de SVB

Subsidie Beschermd Wonen

Als het CIMOT je indiceert en verwijst naar Saron, kan er beschermd of begeleid wonen door Saron worden aangeboden. Saron krijgt dan subsidie voor je zorg. Ook is het mogelijk om via een maatwerkregeling vanuit de gemeente Losser, zorg te ontvangen.

Particuliere middelen, kerk en steunfonds

Er zijn mensen die hun zorg op Saron zelf betalen. Wanneer dat niet lukt, kan Saron samen met iemand kijken in hoeverre zijn/haar kerk of gemeente financieel kan bijdragen vanuit bijvoorbeeld de diaconie. Wij zijn bereid hierbij te helpen. Soms lukt ook dat niet. Voor het Time Out Arrangement, Overbruggingsarrangement en het Pastorale Zorg Arrangement is er dan de mogelijkheid om in samenwerking met Stichting ‘Vrienden van Saron’ gebruik te maken van het steunfonds (zie helemaal onderaan)

Bijzondere Bijstand

Als je een inkomen heeft rond het bijstandsniveau, is het bij sommige burgerlijke gemeenten mogelijk om met betrekking tot zorgkosten een beroep te doen op de Wet Bijzondere Bijstand (WBB).

Bekijk hier de tarieven.

Omschrijving Toelichting Prijs Per
Subsidie Beschermd Wonen modulair Zorg Module “Zorg & Ondersteuning” Basisbegeleiding groep € 30,00 dagdeel
Begeleiding individueel € 45,00 uur
Begeleiding zelfzorg € 45,00 uur
Zorg Module “Nabijheid” Bereikbaarheid € 24,15 etmaal
Oproepbaarheid € 48,25 etmaal
Deels aanwezigheid € 64,30 etmaal
24-uurs aanwezigheid € 90,00 etmaal
Tarieven WMO Maatwerkvoorziening
/ WLZ / PGB

(*Max tariennen phET tier gemeente afwijken)

*Ondersteuning Zelfstandig Leven 1 € 45,80 uur
*Ondersteuning Zelfstandig Leven 2 € 60,00 uur
*Ondersteuning Maatschappelijke Deelnamen 1 € 30,00 dagdeel
*Ondersteuning Maatschappelijke Deelnamen 2 € 40,00 dagdeel
Huishoudelijke verzorging € 19,35 uur
Kortdurend verblijf / WMO € 65,00 etmaal
Tijdelijk verblijf / WLZ- PGB € 102,00 etmaal
Reiskosten hulpverlener € 0,38 km
Persoonlijke verzorging (medicatie begeleiding) € 27,40 uur
Particuliere tarieven
beschermd / begeleid wonen
& dagbesteding
Beschermd wonen* (excl. huur, GWL, maaltijd bijdrage, dagbesteding) € 175,00 maand
Dagbesteding*       (5 tot 10 dagdelen per week) € 162,00 maand
Losse dagdelen € 8,50 dagdeel
* Steunfondsregeling van toepassing (zie toelichting).    

Huur / energie /eigen bijdrage

Bescherm & begeleid wonen

Huur tarieven zie lijst:
” Huurtarieven cliënten Beschermd + Begeleid Wonen 2018″
Gas, water, licht, internet*, bijdrage
(*allen van toepassing voor Lechaim)
€ 90,00 maand
Pastorale Zorg Arrangement Tarief zorgverzekeraar / particulier *
* Steunfondsregeling van toepassing (zie toelichting).
€ 581,00 week
Herstel Arrangement Tarief zorgverzekeraar / particulier * € 83,00 etmaal
Tarief PGB opbasis van WMO/ WLZ indicatie
* Steunfondsregeling van toepassing (zie toelichting).
€ 102,00 etmaal
Time-out Arrangement
(voor WMO / WLZ-zorg: zie boven)
Tarief zorgverzekeraar / particulier * € 83,00 etmaal
Tarief PGB opbasis van WMO/ WLZ indiactie
* Steunfondsregeling van toepassing (zie toelichting).
€ 102,00 etmaal
Rust & Bezinning Arrangement

(Kinderen onder begeleiding van
ouders / verzorgers)

Per dag (incl. avondmaaltijd / ontbijt) € 50,50 dag
Kinderen tot 1 jaar gratis n.v.t.
Kinderen van 1 tot en met 6 jaar € 20,15 etmaal
Kinderen van 6 tot en met 11 jaar € 24,55 etmaal
Kinderen van 12 tot en met 16 jaar € 30,00 etmaal

Feest Arrangement

Per dag € 60,00 etmaal
Geen verblijf op Saron, wel dagprogramma € 32,80 etmaal
Gasten woonbegeleiding
Per overnachting (incl. avondmaaltijd / ontbijt) € 30,00 etmaal

Familie van overige gasten

Op kamer gast (incl. avondmaaltijd / ontbijt) € 30,00 etmaal
Op aparte kamer (incl. avondmaaltijd / ontbijt) € 40,00 etmaal
Gesprekken Intake gesprek € 45,00 procedure
Ambulant gesprek € 45,00 uur
Opbouw / SoVa-training
In groepsverband € 7,50 keer
Maaltijden Maaltijd service eetzaal (3 maaltijden per dag) € 218,40 maand
Ontbijt of broodmaaltijd € 2,65 maaltijd
Warme maaltijd € 5,25 maaltijd
Koffie / thee € 0,50 kop
Dieettoeslag (menu 2015) € 2,65 etmaal
Huur van fiets
Sleutel verkrijgbaar bij receptie € 2,75
€ 5,00
€ 20,00
dagdeel
etmaal
week
Diversen Internetpunt op De Deel € 0,15 15 min
Kamer wissel (op verzoek van gast) € 25,00 stuk
Huur 2e zit/slaapkamer € 10,00 etmaal
Kopie maken, fax of email verzenden € 0,15 stuk
Wasmunt € 2,30 stuk
Telefoneren bij receptie (in noodgevallen) € 0,15 minuut
Enveloppen – DL, C 6, EA 5/6 € 0,20 stuk
Enveloppen – A 5 € 0,25 stuk
Enveloppen – A 4 (met en zonder venster) € 0,30 stuk
Tarief medewerkers en bewoners
Maaltijden (incidenteel) Ontbijt of broodmaaltijd € 2,25 maaltijd
Warme maaltijd € 3,75 maaltijd
Dienstdoende tafelleiding (incl. gezinsleden) gratis n.v.t.
Vrijwillige medewerkers gratis n.v.t.
Bestuursleden gratis n.v.t.
Gasten op uitnodiging van Saron gratis n.v.t.
Autogebruik t.b.v. PC Saron Voor medewerkers max. 500km per jaar. (BW gasten (+ kinderen i.v.t.) € 0,28 km
Toelichting Steunfondregeling De steunfondsregeling is van toepassing voor cliënten die niet in staat zijn om aan de bijkomende zorgverleningskosten te voldoen. De hoogte van de financiële ondersteuning is inkomensafhankelijk en afgestemd op de bestedingsruimte van de cliënt. Tevens wordt geïnventariseerd of financiële ondersteuning vanuit de context tot de mogelijkheden behoord. Daarbij heeft Saron de mogelijkheid om bij stichting Vrienden van Saron een donatie aan te vragen ten behoeven van de zorgverlening van de cliënt.

‘Vrienden van Saron’

Bij Saron is het uitgangspunt dat het bieden van zorg vóór financiën gaat. Met dit principe voor ogen beheert Stichting ‘Vrienden van Saron’ een steunfonds, waaruit zorg betaald kan worden wanneer er echt geen andere financieringsmogelijkheden aanwezig zijn. Als u een beroep op het steunfonds wilt doen, zal eerst uw financiële situatie onderzocht (moeten) worden. Heb je interesse en wil je meer weten of zelf ook zorg op Saron gaan ontvangen? Bel ons via 0541-353505 of stuur een mailtje naar info@saron.net

WordPress Video Lightbox Plugin