Betekenis naam Saron

Saron is een naam die wij tegenkomen in de Bijbel. In Jesaja 65:10 staat: ‘Saron zal tot een weide voor schapen worden. Dat is een beeld van rust. Door de vlakte van Saron (Israel) liep echter ook de handelsroute van Syrië naar Egypte, een verbinding tussen twee werelden. Zo wil Saron ook geen eindstation zijn, maar een pleisterplaats op de levensweg waar men rust en voeding vindt, om daarna weer vernieuwd, verkwikt en weerbaar verder te trekken het volle leven te gemoed. Ook is de naam Saron een heenwijzing naar de heerlijkheid van Jezus Christus, de komende bruidegom, in Hooglied ook wel aangeduid als de ‘Roos van Saron’.

Identiteit

De grondslag van de identiteit van Stichting Pastoraal Centrum Saron ligt in de Bijbel als Gods geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord en aanvaardt Jezus Christus als Gods Zoon de Messias, die door zijn verzoenend lijden en sterven en opstanding uit de dood de enige weg is tot God de Vader en mens eeuwig leven geeft.

Saron wil op een blijmoedige wijze het evangelie uitdragen in het geloof dat de Heilige Geest mensen tot herstel kan leiden. De verrichtte activiteiten zijn gebaseerd op Bijbelse waarden als dienstbaarheid, verantwoordelijkheid, liefde en respect jegens de naaste. De realisering van deze waarden geschiedt uit liefde tot God en tot de naaste vanuit een persoonlijk geloof en relatie in Jezus Christus van iedere medewerker van Stichting Pastoraal Centrum Saron.

Steun Saron en bezoek de website van Vrienden van Saron. 

logo-vriendenvansaron

Keurmerk christelijke zorg small

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Pastoraal Centrum Saron
captcha 

Hulp nodig?

U ziet het even niet meer zitten. Uw werk of gezin worden u teveel en u bent naarstig op zoek naar rust. Saron kan hulp bieden. Ontdek hoe...

Ontstaan Saron

Saron verleend al sinds 1970 pastorale hulp in verschillende vormen. Ds. De Jong kocht ruim 45 jaar geleden een boerderij en Lees verder...