Pastoraal Centrum Saron Facebook   0541 - 353505

Stichting Pastoraal Centrum Saron is een organisatie die in het leven is geroepen om vanuit bijbelse normen en waarden christelijke hulpverlening vorm te geven ten dienste van de gemeente van Jezus Christus. 

Het pastoraal centrum is in 1970 opgericht door baptistenpredikant, ds. Marinus de Jong. Deze predikant met een pastoraal hart was een bekend spreker in diverse gemeenten. Hij zag overal om zich heen dat er mensen waren met psychosociale problematiek, maar dat de kerk vaak niet voldoende in staat was om deze mensen te helpen.

De visie werd in zijn hart geboren om een pastoraal centrum op te richten, waar mensen afstand konden nemen van het soms jachtige bestaan en zo in de rust God konden ontmoeten en door bekwame mensen geholpen konden worden bij hun problemen. Saron heeft zichzelf altijd gezien als een verlengstuk van het ‘lichaam van Christus’. Concreet betekent dit: het aanbieden van professionele pastorale hulpverlening aan de kerk van Jezus Christus en waar mogelijk het samenwerken met kerkelijke gemeenten.

Inmiddels bestaat het Pastoraal Centrum Saron ruim 45 jaar. Duizenden hulpvragers heeft het centrum in al die jaren mogen begeleiden tot herstel, genezing en/of acceptatie van aanwezige problematiek.