Pastoraal Centrum Saron Facebook   0541 - 353505

Hoe het begon

Hoe het allemaal begon

Saron is in 1970 opgericht door baptistenpredikant, ds. Marinus de Jong. Deze voorganger met een pastoraal hart was een bekend spreker in diverse kerken en gemeenten in Nederland. Hij zag overal om zich heen dat er mensen waren met psychosociale problematiek, maar dat de kerk vaak niet voldoende in staat was om deze mensen te helpen.

De visie werd in zijn hart geboren om een pastoraal centrum op te richten, waar mensen afstand konden nemen van het soms jachtige bestaan en zo in de rust God konden ontmoeten en door bekwame mensen geholpen konden worden bij hun problemen. Zo werd de Stichting Pastoraal Centrum Saron opgericht.

“verder geprofessionaliseerd”

Saron is in de loop der tijd verder geprofessionaliseerd, maar de visie van onze oprichter is niet veranderd. De instelling wil nog altijd dienstbaar zijn aan de diverse kerken en gemeenten die ons land rijk is. Concreet betekent dit: het aanbieden van professionele pastorale hulpverlening aan hulpvragers in Nederland en waar mogelijk samenwerken met de kerkelijke gemeenten.

Vandaag de dag werkt Saron ook actief samen met maatschappelijk werkers, huisartsen en GGZ-instellingen. Verder wordt de zorg (gedeeltelijk) bekostigd door zorgverzekeraars en ontvangt de instelling subsidie voor het bieden van beschermd wonen vanuit de WMO. Ook mensen met een PGB (WMO/WLZ) kunnen zorg bij ons inkopen.

WordPress Video Lightbox Plugin